top of page

Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Pinellia root (zhi ban xia), Scute root (huang qin),Cinnamon twig (gui zhi), White peony root (bai shao), Jujube fruit (da zao), Oriental ginseng root (ren shen), Dry ginger root (gan jiang), Chinese licorice root (gan cao).

Bupleurum & Cinnamon Combination Granules / Chai Hu Gui Zhi Tang / 柴胡桂枝湯

$59.98Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page